top of page
shutterstock_1275683746-scaled.jpg
pasta-desertnaya-djanduya-premium.jpg

FINDIQ PASTASI

Görünüş                   100% təbii fındıq ləpəsindən ibarət həmcins,  bitki və heyvan

                                     yağı və heç bir digər qatqısı olmayan pasta 


Dad və qoxu            Qovrulmuş fındıq ləpələri üçün xarakterik bir dad və qoxu;

                                     xarici dad və qoxusu yoxdur

Rəngi                        Qovrulma növündən asılı olaraq açıq krem rəngindən qəhvəyi

                                     rənginə kimi dəyişilir

Tekstura                  Həmcins, mayə halında  

Nəmlik                     2.5 (%, maks.) 

Qablaşdırma, saxlama və istifadə müddəti

Plastik çəlləklər,  tututmu 200 – 230 kg.

Havanın nisbi rütubət səviyyəsi 65-70% aralıqda və 4-8 °C dək olan təmiz və quru anbarlarda qablaşdırılmış formada saxlanılır.

 

Müəyyən edilmiş saxlama şərtləri altında saxlanıldığı təqdirdə zəmanətli istifadə müddəti 12 aydır.

barrel.png
Plastik çəlləklər

Natural ləpə

Ağardılmış ləpə

Qovrulmuş ləpə

Qovrulmuş və doğranılmış ləpə

bottom of page