top of page

İSTEHSAL

Якорь 1

ISTEHSALIMIZ

Müştərilərimizin  geniş spektrli tələblərini ödəmək məqsədi ilə qabaqçıl texnoloji həllərlə təchiz edilmiş fındıq emalı zavodumuz Zaqatalada yerləşir.

 

Zavodun  istehsal gücü illik 7000 ton fındıq ləpəsinə yaxındır. Gündəlik 20 ton məhsul emal edərək, zavodumuz potensial müştərilərimizin daim artan ehtiyaclarını ödəməyə çalışır. Fındıq ləpəsinin ölçüləri  0 mm -15 mm kalibr arasındadır.

 

Zavodumuz 13.000 kvadrat metrdən çox ərazini əhatə edən kompleksin daxilindədir, həmçinin ərazidə   2.500 ton tutumlu  iqlim nəzarətli anbar mövcuddur.

Fındıq ləpəsi birbaşa bağlarımızdan gəldiyi üçün məhsullarımızın 100% izlənilməsini təmin edirik və beləliklə beynəlxalq bazarın bütün tələblərinə cavab vermək qabiliyyətinə malikik.

İstehsalatda
istifadə
olunan xammal və
qablaşdırma
materialları etibarlı
təchizatçılardan
alınır

Xammal
spesifikasiyaya uyğun olaraq
iki dəfə
yoxlanılır

Fındıq ləpələri
orqanoleptik, fiziki,
kimyəvi və
mikrobioloji
prametrlər üzrə yoxlanılır

Bütün mərhələlərdən keçərək və
spesifikasiyaya
uyğun olaraq məhsul anbara daxil olur və izləmə proseslərinin aparılması məqsədi ilə xüsusi lot ilə nişanlanır

NƏZARƏT VƏ MONİTORİNQ

Korporativ fəlsəfəmizin təməli - şirkətimizdə qurulan Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin müştərimizə xüsusi olaraq yüksək standartlara uyğun bir məhsul təqdim etməsini təmin etməkdir. Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin istehsal prosesimizin və əməliyyatlarımızın hər bir addımının ayrılmaz hissəsidir.

Nəzarət tədbirləri, xammalın ilkin qəbulundan nəqliyyatın baxış vərəqəsinə qədər bütün istehsal zənciri boyunca aparılır.

karandan_findigin_reyon_fiyatlarina_tepk
technologist-expert-protective-uniform-w

Fındıq istehsalı prosesinin hər mərhələsi ixtisaslı kadrların diqqət mərkəzində olmasını tələb edir, bu səbəbdən  istehsalda iştrak edən işçilər ixtisaslarını daim artırmaq üçün lazımi təlim və  resurslarla təmin edilir.

 

Komandamız iş səmərəliliyinin artırılması və müştərilərimizin bütün gözləntilərinin ödənilməsi naminə davamlı olaraq proseslərimizi yaxşılaşdırmaq üçün çalışır.

bottom of page